preskoči na sadržaj

Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb

 

7. sjednica UV – održana dana 12.02.2021.

Dnevni red:

1.    Verifikacija zapisnika 6. sjednice UV
2.    Odluka o imenovanju ravnateljice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb
3.    Financijski izvještaj Centra za 2020. godinu
4.    Razno

O d l u k e :

 1. JELENA GRABOVAC, dipl. socijalna radnica,  iz Zagreba, Miroslava Milića 8/1, imenuje se ravnateljicom Centra za odgoj i obrazovanje «Slava Raškaj» Zagreb, na razdoblje od četiri godine, počevši od dana 09. ožujka 2021. godine.

Temeljem ove Odluke s Jelenom Grabovac sklopiti će se Ugovor o radu u punom radnom vremenu na određeno vrijeme.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 09. ožujka 2021. godine.

 1. Jednoglasno se usvaja Financijski izvještaj Centra za 2020. godinu.

Z a k l j u č a k :

Jednoglasno se prihvaća zapisnik 6. sjednice UV.

 

6. sjednica UV – datum održavanja 28.01.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 5. sjednice UV
 2. Razgovor s kandidatkinjama čije su prijave pristigle na objavljeni javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra
 3. Odluka o Izboru ravnateljice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb
 4. Razno
   

O d l u k e :

 1. U svezi raspisanog i objavljenog natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb („Narodne novine“, „Jutarnji list“, Hrvatski zavod za zapošljavanje, mrežna stranica i oglasna ploče Centra „Slava Raškaj“ Zagreb od 08.01.2021.), za ravnateljicu Centra na mandat od četiri godine, jednoglasno se izabire JELENA GRABOVAC, dipl. soc. radnica.

Ova Odluka o izboru ravnateljice dostavlja se na prethodnu suglasnost ministru nadležnom za poslove socijalne skrbi.
 

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 5. sjednice UV.

 

5. sjednica UV održana dana 21.01.2021.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 4. sjednice UV
 2. Izbor ravnatelja/ice Centra:

a) informacije o natječaju za izbor ravnatelja/ice Centra

b) razmatranje prijava pristiglih na natječaj i utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za natječaj

c) utvrđivanje liste kandidata/kinja koji će pristupiti razgovoru te određivanje vremena i mjesta održavanja razgovora s kandidatima/kinjama za ravnatelja/icu Centra

 1. Razno

O d l u k e :

 1. Razgovori s kandidatima čije prijave ispunjavaju uvjete natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra „Slava Raškaj“ Zagreb, održati će se dana 28.01.2021. godine u terminu od 14.30 – 16.00 sati, na lokaciji Vladimira Nazora 47, 1. kat, soba 104., o čemu će isti biti pravodobno obaviješteni.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 4. sjednice UV.

 

4. sjednica UV održana dana 30.12.2020.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 3. sjednice UV
 2. Financijski plan Centra za trogodišnje razdoblje 2021. – 2023. godine
 3. Odluka o zamolbama zakupaca poslovnog prostora Centra za umanjenjem iznosa mjesečnog zakupa
 4. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se donosi Financijski plan Centra za 2021. godinu.
 2. Jednoglasno se donosi rebalans Financijskog plana Centra za 2020. godinu.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 3. sjednice UV.

 

3. sjednica UV održana dana 14.12.2020.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 2. sjednice UV
 2. Financijski plan Centra za trogodišnje razdoblje 2021. – 2023. godine
 3. Odluka o zamolbama zakupaca poslovnog prostora Centra za umanjenjem iznosa mjesečnog zakupa
 4. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se usvaja Financijski plan Centra za razdoblje 2021. – 2023. godine.
 2. Jednoglasno se donosi odluka da se zakupnicima poslovnog prostora Centra:  Eugenu Pervanu i ugostiteljskom obrtu Ljevaonica privremeno obustavlja plaćanje mjesečne zakupnine i režija, s početkom od 01. listopada 2020. godine do stavljanja izvan snage Odluke Stožera civilne zaštite RH o zabrani obavljanja ugostiteljske djelatnosti i djelatnosti tjelesnog rekreativnog vježbanja;

Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu s početkom od 01. rujna 2020. godine, privremeno umanjuje plaćanje mjesečne zakupnine s 8.000,00 na 2.700.00 kuna mjesečno, za vrijeme dok ALU ne započne s redovnim održavanjem nastavnog procesa u cjelokupnom prostoru Centra navedenom u ugovoru o zakupu poslovnog prostora.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 2. sjednice UV.

 

2. sjednica UV održana dana 26.11.2020.

Dnevni red:

 1. Verifikacija zapisnika 1. sjednice UV
 2. Raspisivanje natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra
 3. Prijedlog novog teksta Etičkog kodeksa Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb
 4. Zamolbe zakupaca poslovnog prostora Centra za umanjenjem iznosa mjesečnog zakupa
 5. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasno se donosi odluka da se natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice objavi u Jutarnjem listu, Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i internetskoj stranici/oglasnoj ploči Centra, početkom siječnja 2021. godine
 2. Jednoglasno se donosi novi Etički kodeks Centra za odgoj i obrazovanje „Slava Raškaj“ Zagreb.

Z a k l j u č a k :

 1. Jednoglasno se prihvaća zapisnik 1. sjednice UV.

 

1. sjednica UV održana dana 28.09.2020.

Dnevni red:

 1. Konstituiranje Upravnog vijeća - izbor predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce Upravnog vijeća
 2. Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021. za osnovnu i srednju strukovnu  školu Centra
 3. Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2020./2021.
 4. Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu srednje strukovne škole za šk. god. 2019./2020., te izbor  članova za šk. god. 2020./2021.
 5. Zamolba Poljske škole za produljenje Sporazuma o suradnji u šk. god. 2020./2021.
 6. Razno

O d l u k e :

 1. Jednoglasnom odlukom za predsjednicu Upravnog vijeća Centra „Slava Raškaj“ Zagreb imenuje se Ruža Zelić, a za zamjenicu predsjednice Anđela Vukasović Korunda. Za zapisničara Upravnog vijeća imenuje se tajnik Centra Goran Sajić
 2. Jednoglasno se donosi Školski kurikulum za šk. god. 2020./2021. za osnovnu i Srednju strukovnu školu Centra
 3. Jednoglasno se donosi Godišnji plan i program rada Centra za šk. god. 2020./2021.
 4. Jednoglasno se prihvaća Izvještaj Povjerenstva za kvalitetu za šk. god. 2019./2020. te se za šk. god. 2020./2021. imenuje Povjerenstvo za kvalitetu u sljedećem sastavu:
 • Natalia Šinković, Davorka Vajs Kristović, Goran Hudovsky i Gordana Žanko iz reda nastavnika i stručnih suradnika,
 • Barbara Horvatić iz reda dionika na prijedlog osnivača,
 • Lucija Studak, učenica, iz reda polaznika,
 • Mirjana Dragičević iz reda roditelja.
 1. Jednoglasno se donosi odluka da se s Poljskom školom sklopi Sporazum o suradnji za šk. god. 2020./2021. prema kojem bi cijena korištenja prostorija Centra iznosila 25 kn po satu po učionici, za ukupno 6 učionica (ukupno 20 sati tjedno), što ukupno iznosi 2000 kn mjesečno. Poljska škola bi nastavu održavala svake subote (osim u dane hrvatskih praznika, te zimskih i ljetnih školskih praznika) do zaključno 12. lipnja 2020.g., u vremenu između 08.00 - 16.00 sati.
 2. Jednoglasno se daje podrška zamolbi stručne radnice Centra Magdalene Šekerija za polazak poslijediplomskog specijalističkog studija iz Rane intervencije u edukacijskoj rehabilitaciji, te se predmetna zamolba za financiranje poslijediplomskog specijalističkog studija dostavlja na odobrenje Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
   

Korisni linkovi
Lista linkova je prazna
 

Zero Waste Catering Lab

ZERO WASTE POWER


(1.9.2019.-31.8.2021.)

UNSTOPPABLE TOGETHER

UNSTOPPABLE TOGETHER

BLOG PROJEKTA

Publikacije

Društvene mreže

Programi EU

Erasmus+

CMS za škole logo
Centar za odgoj i obrazovanje Slave Raškaj Zagreb / Ulica Vladimira Nazora 47, HR-10000 Zagreb / www.centar-sraskaj-zg.skole.hr / ured@centar-sraskaj-zg.skole.hr
preskoči na navigaciju